หาบ้านให้น้องหมาไทยหลังอาน ให้ฟรี

 หาบ้านให้น้องหมาไทยหลังอาน ให้ฟรี

หาบ้านใหม่ให้ น้องหมาไทยหลังอาน เพศผู้ อายุ 66วัน

เงื่อนไข

1.ต้องเป็นคนรักหมา
2.สถานที่เลี้ยงต้องมีรั้วรอบขอบชิด
3.มีเวลาดูแลเอาใจใส่

สนใจรับไปดูแลต่อรบกวน ทักเฟส และ ส่งภาพสถานที่สำหรับเลี้ยงหมาเพื่อให้เจ้าของเดิมตัดสินใจครับความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยม